Żyjemy w świecie coraz bardziej zróżnicowanym, podzielonym i pokawałkowanym. Ludzi mieszkających tuż obok siebie w przestrzeni fizycznej może oddzielać trudny do przezwyciężenie dystans społeczny i zupełnie inne doświadczanie tej samej z pozoru kultury. Innymi słowy, coraz trudniej o uzgodnienie choćby najbardziej minimalistycznych fundamentów wspólnego uniwersum symbolicznego.

W takich okolicznościach jakość debaty publicznej nabiera szczególnego znaczenia. Wolny, nieskrępowanym – choć podlegający przejrzystym, świadomie dobieranym regulacjom – dostęp do przestrzeni publicznej minimalizuje prawdopodobieństwo trwałego wykluczenia jakiegokolwiek z reprezentowanych we wspólnocie punktów widzenia.

Naszą misją jest poszukiwanie i publikowanie ilościowych miar jakości debaty publicznej w Polsce. Nie interesuje nas wchodzenie w publicystyczne dyskusje, katalogowanie – mniej lub bardziej oczywistych – przejawów agresji i brutalności w debacie publicznej, czy też dogłębne analizy metafor, skojarzeń i retorycznych chwytów. Analiza jakościowa ma ograniczoną moc perswazyjną i tym samym dopiero w już uporządkowanej przestrzeni publicznej może odegrać istotną rolę.

Kruchość symbolicznego uniwersum oznacza jednak, że coraz trudniej o intersubiektywne miary jakości debaty publicznej. Większość sądów wartościujących podatna jest  bowiem na dekonstrukcję i podlega podważeniu. Wierzymy, że naprawianie debaty publicznej w Polsce można zaczynać od systematycznej analizy najprostszych wskaźników. Takich jak chociażby dostęp poszczególnych partii do głosu w przestrzeniu publicznej. Wiemy jednak, że na takich prostych miarach nie będzie można poprzestać.