Metodologia

Założenia

 

Współczesne media pełnią rolę gate-keepers – decydują o tym jakie zagadnienia, problemy i tematy będą obecne w przestrzeni publicznej i świadomości społecznej. Publiczne wypowiadanie się daje możliwość ustalania ram interpretacyjnych (frames) debaty publicznej, przedstawiania, narzucania własnych punktów widzenia i wpływania na podzielane definicje sytuacji. Siła wpływu osoby wypowiadającej się w mediach koreluje pozytywnie z zasięgiem stacji oraz oglądalnością/słuchalnością konkretnej audycji.

Analizowane media

Biorąc pod uwagę powyższe założenia koncentrujemy się na analizie tego, którzy politycy zapraszani są jako goście do najważniejszych audycji publicystycznych stacji radiowych i telewizyjnych o największym zasięgu. Dla ustalania dziennej agendy mediów kluczowy jest przekaz w godzinach porannego (7:00 – 9:00) oraz wieczornego (18:00 – 21:00) szczytu oglądalności/słuchalności. W obszarze publicystyki internet jest w znacznej mierze wtórny wobec tradycyjnych mediów i najczęściej stanowi dodatkowy kanał dystrybucji treści produkowanych na potrzeby radia i telewizji.

Źródła danych

Informacje o zapraszanych gościach czerpiemy w miarę możliwości z bezpośredniego nasłuchu audycji, a gdy nie jest to możliwe korzystamy z informacji publikowanych na stronach internetowych stacji. Siłę wpływu radiostacji określamy na podstawie badań ‘radio tracker’ publikowanych cyklicznie przez Instytut Badań Radiowych. Zasięg stacji telewizyjnych określamy używając danych publikowanych co tydzień przez portal wirtualnemedia.pl dla grupy wszystkich telewidzów powyżej czwartego roku życia. Jedynie dla TV Republika oraz Superstacji uwzględniane dane mają charakter zestawień miesięcznych.

Wskaźniki

Obecność – określa procentowy udział przedstawicieli danego środowiska politycznego wśród wszystkich gości zapraszanych do analizowanych audycji – liczony oddzielnie dla pasma porannego i wieczornego.

Wpływ – określa łączny procentowy udział w rynku stacji, w których danego poranka lub wieczora wystąpili przedstawiciele poszczególnych środowisk politycznych.

Efektywność – to proporcja między wskaźnikiem obecności i wpływu. Jeżeli niższy poziom obecności zaowocował wyższym wpływem współczynnik efektywności przyjmuje wartość powyżej 1 i odwrotnie – przy wyższej obecności i niższym wpływie efektywność spada poniżej 0.