Przed drugą rocznicą wyborów

wykres przedstawia efektywność partii politycznych w okresie od 25-05-2015 do 25-10-2015

Źródło grafiki: cmdp.pl, CC BY-ND 3.0 PL

Druga rocznica wyborów parlamentarnych coraz bliżej. Porównajmy więc wskaźnik efektywności medialnej w trzech okresach: w pierwszym i drugim roku po wyborach oraz przed wyborami. O ile wyniki pierwszego i drugiego roku różnią się między sobą nieznacznie – wartości największych partii są wręcz bliźniaczo podobne (wyjątek stanowi Nowoczesna, która traci, oraz SLD, które zyskuje), to ciekawie przedstawia się okres przed wyborami.

Wysoki, a nawet bardzo wysoki wskaźnik efektywności w tamtym okresie (od maja do października) odnotowały nowe byty polityczne: partia Kukiz’15 (1,69) oraz Nowoczesna (1,43). Po wyborach bliżej swojego przedwyborczego wyniku utrzymała się partia Nowoczesna – średnio jej wskaźnik efektywności wyniósł w ciągu dwóch lat 1,12. Wskaźnik partii Kukiz’15 spadł natomiast do średniej wartości 1,06. Na prowadzeniu niezmiennie od dwóch lat utrzymuje się Polskie Stronnictwo Ludowe z wartością 1,35. Z naszego monitoringu widać, iż nawet jeśli reprezentaci PSL pojawiają się w mediach rzadziej niż inni (wskaźnik obecności), to kiedy już idą do mediów, to do tych o dużym zasięgu.

Zachęcamy do samodzielnej analizy załączonych wykresów. Widzicie na nich coś, co Was szczególnie zaskakuje?